T1: Trajnostna energija

 • Pretvorba odpadkov v energijo
 • Obnovljivi viri energije, biogoriva
 • Shranjevanje energije, energetska učinkovitost
 • Nove in obetavne energetske tehnologije

T2: Biomasa in alternativne surovine

 • Biorazgradljiva plastika in bioplastika
 • Pametna embalaža in tekstil
 • Trajnostna mobilizacija biomase
 • Lignoceluloze biorafinerije
 • Alternativne surovine za inovativne (bio)izdelke

T3: Krožni poslovni modeli

 • LCA v poslovnih modelih krožnega gospodarstva
 • Ekodizajn in LCA
 • Obnova in popravilo izdelkov za dolgotrajno uporabo
 • Okvir za spremljanje krožnega gospodarstva
 • Ustvarjanje verig vrednosti
 • Inovacija dobavnih verig
 • Inovativni poslovni modeli in aplikacije

T4: Sekundarne surovine in funkcionalni materiali

 • Napredek pri obdelavi in odstranjevanju muljev
 • Industrijski, gradbeni in rušitveni odpadki
 • Biološki odpadki za izdelke z dodano vrednostjo
 • Odpadna električna in elektronska oprema
 • Polimerni, tekstilni, komunalni in drugi odpadki
 • Produkti in energija iz odpadne vode
 • Trajnostni kompoziti
 • Napredna embalaža in materiali

T5: IKT v krožnem gospodarstvu

 • Odprtokodne aplikacije z prostodostopnimi podatki
 • Računalniško podprta platforma za tehnološke, okoljske in poslovne rešitve
 • Merjenje in komunikacija
 • Digitalna industrija, industrija 4.0

T6: Procesi in tehnologije

 • Nanomateriali in nanotehnologije
 • Tehnologije za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja z mikroplastiko
 • Proizvodnja (zelenih) kemikalij, materialov in kompozitov na biološki osnovi
 • Proizvodnja, predelava in recikliranje plastike, gume in smol
 • Načrtovanje, konstrukcija in optimizacija procesov – prehod na krožno gospodarstvu
 • Inovativna procesna oprema, nadzor in avtomatizacija ter prehod na kontinuirno delovanje
 • Tehnologije trajnostnega razvoja, nastajajoče nizkoogljično gospodarstvo in obnovljivi viri energije