Prosimo vas, da pripravite povzetek v skladu s predlogo. Povzetke sprejemamo do 30/6/2024.

Povzetek mora vsebovati naslov, seznam avtorjev in njihovih afiliacij, ključne besede, besedilo povzetka in seznam literature. Povzetek je okno javnosti v vaše delo in mora recenzentom omogočiti, da sprejmejo ustrezno odločitev o njegovem sprejetju. Pri pisanju povzetka bodite kvantitativni, napišite ga jasno in v dobri angleščini.

Tipična sestava povzetka je:

  • Motivacija za prispevek
  • Cilji
  • Kaj in kako je bilo narejeno
  • Glavni rezultati
  • Zaključki
  • Ključne besede

Glavno besedilo povzetka (telo) je omejeno na 500 besed.